Team Building

Team Building ตัวช่วยให้พนักงานเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร ❤️🫂❤️
พนักงานนั้นไม่ได้ต้องการอะไรจากองค์กรมากมายนัก หากเทียบกับสิ่งที่องค์กรจะได้จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานที่รักองค์กรอย่างแท้จริง
🥰 แสดงให้พนักงานเห็นว่าพวกเขานั้นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นคุณค่าของงานที่พวกเขานั้นทำ แสดงความคิดเห็น ชื่นชมในผลงานและความสำเร็จ ของ พวกเขาบ้าง รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เล็กไปน้อยๆที่พนักงานจะต้องใช้ในการทำงาน
🥰 อนุญาตให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาด้วย เป็นการให้เกียรติและแสดงให้เห็นว่า พวก เขานั้นมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง
🥰 จัดประชุมทีมเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายของงาน และความคาดหวังที่มีต่องานรวมไปถึงพนักงานให้ชัดเจน โดยต้องคอยมีการติดตามและประเมินผลงานอย่าง ใกล้ชิดโดยไม่ปล่อยให้พนักงานทำงานอย่างไร้จุดหมายไม่รู้ทิศทางว่าเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่
🥰 พนักงานอยากเห็นทิศทางการเติบโตและความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง ดังนั้นองค์กรควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสให้มีการเติบโตในสายงาน
🥰 สร้างทีมเวิร์กที่ดี สร้างความสุขในการทำงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน รวมไปถึงกับผู้บังคับบัญชา ที่ต้องทำงานด้วยกันประสานงานกันเพื่อให้มีความร่วมมือต่อกันเป็นอย่างดี งานจึงจะสำเร็จ อย่างราบรื่น
🥰 องค์กรควรมีสวัสดิการดี และดูแลพนักงานอย่างดีด้วยความจริงใจ ก็จะทำให้พนักงานรักในองค์กรและเลือกที่จะอยู่กับองค์กรถึงแม้เงินเดือนจะน้อยกว่าที่อื่นไปบ้างก็ตาม
✅ ทีมงานเที่ยวถิ่นไทย ยินดีให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เกินกว่า 300 องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นำทีมโดยวิทยาการมืออาชีพ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน รับจัดสัมมนา, วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *